Điều Khoản sử dụng

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web 88online, bạn đồng ý tuân theo và ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu như bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau những thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

3. Bảo mật và Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo đúng các quy định pháp luật liên quan. Chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

4. Quyền Lợi và Trách Nhiệm

Bạn đồng ý sử dụng trang web 88online theo các quy định và điều kiện của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện dưới tên của bạn. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trên trang web là tài sản của 88online hoặc bên thứ ba cung cấp nội dung. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng nội dung mà không có sự cho phép là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị xử lý theo pháp luật.

6. Liên Hệ

Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với Điều Khoản Sử Dụng này, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web.