Điều Khoản và điều kiện

1. Giới thiệu

88online là một trang web cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu như bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện của 88online, vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Người sử dụng

Trang web 88onlne chỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng trang web này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và video, đều thuộc sở hữu của 88online hoặc các bên thứ ba. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị hoặc sử dụng nội dung này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân của bạn.

4. Sử dụng trang web

Bạn có thể sử dụng trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc có hại.

5. Trách nhiệm của bạn

Bạn phải chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn. Bạn phải giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai.

6. Trách nhiệm của 88online

88online không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

7. Thay đổi

88online có thể thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi có thực hiện bất kỳ các thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.