Chính sách riêng

1. Giới thiệu

88online là một trang web cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người dùng của mình. Chính sách riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập tất cả các thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn sau:

  • Khi bạn tạo tài khoản hoặc đặt hàng trên 88online, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thanh toán của bạn.
  • Khi bạn sử dụng trang web 88online, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hoạt động duyệt web của bạn, bao gồm các trang bạn đã truy cập, các liên kết bạn đã nhấp và các tìm kiếm bạn đã thực hiện.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ phân tích và mạng xã hội.

3. Cách chúng tôi sử dụng các thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm xử lý đơn đặt hàng của bạn, giao hàng sản phẩm và liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
  • Để cải thiện trên trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại của chúng tôi.
  • Để phù hợp với quảng cáo của chúng tôi.

4. Cách mà chúng tôi chia sẻ các thông tin

Chúng tôi sẽ có thể chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Nhà cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, những người giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và thanh toán.
  • Các công ty liên kết của chúng tôi, những người có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan.
  • Các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan khác, nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa tất cả thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng sẽ có thể chọn không nhận các email tiếp thị từ chúng tôi. Để thực hiện được các quyền, vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp bên dưới.

6. Bảo mật

Chúng tôi luôn sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ luôn an toàn.

7. Thay đổi

Chúng tôi luôn có thể thay đổi chính sách riêng tư này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi có thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng các thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: 119 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: Support.88online@gmail.com

Số điện thoại: 0386.555.646