Chính sách Cookie

1. Giới thiệu

88online sử dụng cookie để giúp và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng giúp chúng tôi theo dõi các hành động của bạn trên trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn.

2. Các loại cookie mà 88online sử dụng

88online sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Các cookie này là cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động bình thường. Chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện các giao dịch.
  • Cookie hiệu suất: Các cookie này giúp chúng tôi đo lường hiệu suất của trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng bao gồm các cookie theo dõi số lượng người truy cập trang web của chúng tôi và các trang web mà họ truy cập.
  • Cookie chức năng: Các cookie này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng bổ sung trên trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm các cookie cho phép bạn lưu sản phẩm vào danh sách mong muốn hoặc chia sẻ sản phẩm trên mạng xã hội.
  • Cookie nhắm mục tiêu: Các cookie này giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn hơn. Chúng bao gồm các cookie theo dõi các trang web mà bạn truy cập và các sản phẩm mà bạn quan tâm.

3. Cách kiểm soát cookie

Bạn cũng có thể kiểm soát các cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Bạn có thể chọn chặn tất cả cookie, chỉ chặn cookie của bên thứ ba hoặc chọn cookie cụ thể mà bạn muốn chấp nhận.

4. Thay đổi

Chúng tôi cũng có thể thay đổi các chính sách cookie này bất cứ lúc nào. Nếu như chúng tôi có thực hiện bất kỳ các thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.